КОНФЕРЕНЦИЈА ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ 7

На Филозофском факултету у Новом Саду 18. и 19. новембра одржана је конференција Језици и културе у времену и простору 7. Други дан био је посвећен тематској секцији Српски језик на прелазу векова: новине у систему и употреби, у  којој су учествовали и сарадници из Института за српски језик САНУ.

Јованка Радић је на почетној сесији представила свој реферат на тему Моција рода и/или „родна сензитивност” – терминолошко и/или идеолошко питање. Своја истраживања су затим представили Марина НиколићСрпска језичка норма на прелазу векова: проблеми и изазови, Вања МиљковићШта нам нови глаголи са префиксима откривају о природи глаголске префиксације, као и Ивана Лазић Коњик, која је у реферату на тему Слика породице међу младим Србима. Анкетни подаци изнела основне поставке и закључке рада који је писан у коауторству са Станом Ристић.

У оквиру поменуте тематске секције представљена су два зборника – зборник у част Даринки Гортан Премк – Путевима речи, поводом којег је, поред Душанке Вујовић и Рајне Драгићевић, говорила и Даринка Гортан Премк, којој је зборник и посвећен, те зборник Лексикологија и лексикографија у светлу савремених приступа, чија је промоција текла уз речи Вере Васић и Стане Ристић.

Излагањем на тему Лексикографски поступци у обради трпних придева у описним речницима српског језика Рада Стијовић је отворила прву послеподневну сесију, док је у другој Бојана Тодић, у коауторству са колегом Ненадом Крцићем са Филолошког факултета Универзитета у Београду, говорила о Прагматичким антонимима у „Асоцијативном речнику српскога језика”.