Етимолошки симпозијум у Брну 2017.

Etymologické symposion Brno 2017Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecnělingvistické, Брно, 12–14. 9. 2017.

Етимолошки симпозијум Брно 2017 – Етимолошка истраживања чешког језика: из словенске, индоевропске и општелингвистичке перспективе, у организацији Етимолошког одељења Института за чешки језик Академије наука Чешке Републике и под покровитељством председнице АНЧР, проф. др Еве Зажималове, начелника Јужноморавске области, др Бохумила Шимека, и Чешког комитета слависта, одржан је у Брну од 12. до 14. септембра 2017. године. На овој, седмој по реду, међународној етимолошкој конференцији, која се у Брну одржава сваке треће године, почев од 1999, учествовало је 47 учесника из 14 земаља: Аустрије, Бугарске, Италије, Летоније, Мађарске, Немачке, Пољске, Румуније, Русије, Словачке, Словеније, Србије, Хрватске и Чешке.

Организаторке брњанских конференција, др Хелена Карликова и др Илона Јанишкова, труде се да различитим тематским профилисањем скупова сваки пут окупе етимологе из најзначајних словенских етимолошких центара, али и да позову нове учеснике, доприносећи тако успостављању нових контаката и постојаном ширењу мреже словенских етимолога и дијахронијских лингвиста. Сарадници Института за српски језик редовно, од првог скупа, одржаног пре 18 година, учествују као референти и председавајући конференцијских сесија. Раду протеклог скупа допринос су дали академик Александар Лома, др Јасна Влајић Поповић, др Марта Бјелетић, др Снежана Петровић и др Марија Вучковић.

Конференција је имала пленарни карактер, а током три дана изложено је 45 реферата распоређених у девет блокова са дискусијом на крају сваког блока. У складу са основном темом скупа у радовима су разматрани порекло и историја чешке језичке грађе, домаће и позајмљене, обично у поређењу са другим, најчешће, словенским језицима, бохемизми у словенским језицима, шире (пра)словенске лексичке појаве у чијем је етимолошком расветљавању коришћен, у мањој или већој мери, и чешки материјал, а поједини реферати имали су балтски и индоевропски захват. Проблем хомонимије у етимологији и (етимолошкој) лексикографији био је предмет неколико излагања.

Другог дана скупа оргaнизован је полудневни излет у градић Телч (југозападна Моравска), чије се историјско језгро налази на Унесковој листи светске баштине, те су учесници скупа имали прилике да прошетају његовим главним тргом са готско-ренесансним замком и ренесансним и барокним кућама.

Последњег дана, након званичног затварања скупа, одржано је редовно заседање Етимолошке комисије Међународног славистичког комитета. У раду Комисије учествовали су и њени представници из Србије: академик А. Лома, др Ј. Влајић Поповић, др М. Бјелетић и др С. Петровић.

Као пратећи програм конференције организована је продајна изложба богате научне продукције брњанске етимолошке радионице: свезака Етимолошког речника старословенског језика, зборника радова и монографија.

Рецензирани радови биће, као и до сада, објављени у конференцијском зборнику у оквиру едиције Studia etymologica Brunensia.

Програм конференције је доступан на адреси: http://www.ujc.cas.cz/miranda2/m2/sys/galerie-download/oddeleni-etymologicke/ES_2017_program_aktualni.pdf

Зборници радова са ранијих  конференција доступни су у електронској форми на адреси: https://cas-cz.academia.edu/EtymologicalDepartment/Studia-etymologica-Brunensia-(SEB)

Фотографије су преузете са следеће адресе: https://cs-cz.facebook.com/%C3%9Astav-pro-jazyk-%C4%8Desk%C3%BD-AV-%C4%8CR-v-v-i-166443283412652/