Category: Књиге

Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа

Слободан Новокмет, Називи животиња у српском језику – семантичка и лингвокултуролошка анализа

Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик, Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми

Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова

Драгана Ратковић, Песник и емиграција: концептосфера дома и домовине у поезији Александра Петрова