Сарадници Института на конференцији Нове речи у говору деце и младих и у текстовима за децу и младе, 13. XI 2023.

Mеђународна научна конференција Нове речи у говору деце и младих и у текстовима за децу и младе одржана је 13. новембра 2023. године у Универзитетској библиотеци Светозар Марковић, у Београду, у организацији часописа Новоречје и Филолошког друштва Речи и уз подршку Министарства културе Републике Србије.

На конференцији су учествовали сарадници Института за српски језик САНУ: др Ивана Лазић Коњик, научни саветник, са рефератом Употреба скраћеница у језику младих: тенденције и утицај на развој савременог српског језика, др Вања Миљковић, научни сарадник, који је представио тему Творбено гнездо глагола блејати у савременом српском сленгу и др Милица Божић Синчук, научни сарадник, која је говорила о Англицизмима у роману за децу и младе Нећу да мислим на Праг Соње Ћирић (2019).

Поред учесника из Србије, своје реферате изложили су лингвисти из Бугарске, Словеније, Босне и Херцеговине, Пољске, Украјине и САД. Поздравне речи су упутили директор Универзитетске библиотеке Светозар Марковић проф. др Александар Јерков и чланови организационог одбора проф. др Рајна Драгићевић и проф. др Дејан Ајдачић. Потом су реферати излагани у два тематска блока која су била посвећена новим језичким појавама у говору деце и младих, први блок, и језику омладине у књижевности за децу и младе, други блок.

Програмски и организациони одбор конференције сачињавали су: проф. др Рајна Драгићевић, проф. др Дејан Ајдачић, проф. др Александар Јерков, доц. др Ана Петровић Дакић, проф. др Милан Ајџановић, др Ана Миленковић, научни сарадник, проф. др Владимир Вукомановић Растегорац и др Ивана Лазић Коњик, научни саветник.

Радови ће бити објављени у другом броју полугодишњака Новоречје за 2023. годину (бр. 9) почетком 2024. године, а планира се и објављивање тематског зборника.