Предавање проф. др Мотокија Номаћија из Истраживачког центра за словенско-евроазијске студије Универзитета Хокаидо у Сапору (Јапан)

Слависта проф. др Мотоки Номаћи из Истраживачког центра за словенско-евроазијске студије Универзитета Хокаидо у Сапору одржао је у Институту за српски језик САНУ 23. октобра 2023. године предавање под називом Strategies for reshaping multiglossia: The case of Avram Mrazović (1756–1826).

Предавање колеге Номаћија реализовано је у оквиру Уговора о научној сарадњи, потписаног 2022. године између Истраживачког центра за словенско-евроазијске студије Универзитета Хокаидо, који заступа проф. др Мотоки Номаћи као директор, и Института за српски језик САНУ.

Презентација која је пратила предавање садржала је богате и веома занимљиве примере из дела Аврама Мразовића, српског просветитеља, педагога, књижевника и преводиоца. Предавач је преобликовање мултиглосије на нашим просторима приказао на неколико језичких нивоа, уз напоредо представљене примере из појединих дела Аврама Мразовића, што јер методолошки било веома добро осмишљено и погодно за праћење. Након предавања развила се скромна али плодотворна дискусија будући да је колега Номаћи замолио и за корисне сугестије србиста, пре свега дијахроничара, ради наставка рада на овој теми и другима њој сродним из овога периода развоја српскога језика.

Колегу Номаћија представила је пред предавање проф. др Софија Милорадовић, директор Института, поменувши најпре да је наш гост био ученик на специјалистичким студијама академика Милке Ивић и академика Предрага Пипера, да је остао велики поштовалац њиховог дела и србистике, а што је потврдио у више наврата сарађујући са стручњацима у нашој средини на различитим публикацијама, конференцијама, те дајући прилоге за наше еминентне часописе. У оквиру Центра у коме ради, при чему предаје и на Универзитету при коме је Центар, колега Номаћи уређује часопис Slavic Euroasian Studies. На страници која доноси биобиблиографске податке колеге Номаћија налази се девет публикација, од којих је осам урађено / уређено у коауторству, а тичу се поменутих области интересовања колеге Номаћија. За нас је посебно важна монографија Serbica Iaponica: Doprinos japanskih slavista srpskoj filologiji. [Serbica Iaponica: Japanese Contribution to Serbian Philology]. Novi Sad/Sapporo: Matica srpska, SRC, 2016. Од чланства у уређивачким одборима издавајамо за нас важно чланство у часопису Славистика (2017–2023) и у Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику (почев од 2016. надаље).