Сарадници Института за српски језик САНУ на Међународном научном скупу „Језик мржње у интерперсоналном и јавном говору”

Међународни научни скуп Језик мржње у интерперсоналном и јавном говору одржао се у Нишу 17. и 18. октобра 2023. године. Организатори скупа су Српска академија наука и уметности Огранак у Нишу, Одбор за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима САНУ и Институт за српски језик САНУ.

Првог дана скупа др Драгана Цвијовић прочитала је реферат О негативној експресивности у називима за верске, етничке, националне скупине којима се исказује нетрпељивост у језику, др Анета Спасојевић је имала излагање под насловом Неке језичке особености графита с елементима говора мржње, а мср Ана Крстић изложила је реферат под насловом Иронија у реакцијама на активности градских власти Ниша.

Директор Института за српски језик САНУ проф. др Софија Милорадовић, као члан Програмског и Организационог одбора, требало је да наступи у пленарном делу скупа с рефератом под насловом Говор о мржњи као тумачење говора мржње: смртно мрзети vs. неизмерно волети, али је са скупа морала изостати из оправданих породичних разлога.