Предавање др Марине Спасојевић на  Катедри за славистику  Филолошког факултета Универзитета у Стразбуру

Др Марина Спасојевић, виши научни сарадник Института за српски језик САНУ, одржала је 9. марта на  Катедри за славистику (Départements Slaves)  Филолошког факултета Универзитета у Стразбуру (Faculté des Langues, Université de Strasbourg) предавање о проучавању глаголског вида у словенским језицима и особеностима ове категорије у српском језику (The Studiesof Slavic Verb(al) Aspect and Serbian Verb(al) Aspect). 

Предавању су присуствовали студенти српског и осталих словенских језика, као и наставници са ове катедре. Организатор предавања била је др Ливија Екмечић.

Марина Спасојевић се упознала са начином изучавања српског језика на овом факултету, активностима студената и професора. Посетила је библиотеку, као и изложбу превода народне песме ,,Хасанагиница“ на стране језике, коју су приредиле две студенткиње српског језика под вођством Л. Екмечић.