Промоција издања из едиције Монографије на Трибини Библиотеке САНУ 

Наше јубилејско трокњижје, пригодно издање поводом 75 година од оснивања Института за српски језик САНУ, било је дар колегама и сарадницима Института за Свечану академију одржану 16. новембра 2022. године, а у једној од књига представљене су публикације из Едиције Монографије, од којих су три приказане на Трибини Библиотеке САНУ одржаној 14. фебруара 2023. године.

Едиција је покренута 2004. године, њен уредник до 2020. године био је академик Александар Лома, a од тада ову едицију уређује др Владан Јовановић. У књизи су представљене тридесет четири досад објављене монографије, које доносе „проблемски разуђена проучавања, која се тичу свих нивоа језичке структуре и која припадају различитим лингвистичким областима и дисциплинама“.

Наташа Миланов, Владан Јовановић и Светлана Слијепчевић Бјеливук

На Трибини Библиотеке САНУ представљени су у дугом низу протеклих година томови Речника САНУ и бројне друге значајне институтске публикације. Међутим, први пут су сада представљена издања из едиције Монографије – две књиге које носе 2021. годину и једна књига из 2022. године, а друга књига из протекле године – Српски јавни дискурс у пандемији, коауторско дело Марине Николић и Светлане Слијепчевић Бјеливук, придружује се издањима везаним за тему пандемије ковида.

Након уводне речи академика Мира Вуксановића, управника Библиотеке САНУ и уредника Трибине, уследила је кратка поздравна реч проф. др Софије Милорадовић, директора Института за српски језик САНУ.

Представљена су следећа издања: Владан Јовановић, Језик и речник светог владике Николаја Велимировића (Диференцијални приступ). Александар Лома (ур.). Едиција „Монографије“, Књига 34, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, 507 стр.; Наташа Миланов, Српски лексички фонд  из угла полисемије: глаголи, именице, придеви. Владан Јовановић (ур.). Едиција „Монографије“, Књига 31, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 465 стр.; Светлана Слијепчевић Бјеливук, Рекламно-пропагандни жанр у српском политичком дискурсу. Владан Јовановић (ур.). Едиција „Монографије“, Књига 32, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2021, 248 стр. Представили су их рецензенти из Института: проф. др Софија Милорадовић, проф. др Марина Николић и др Наташа Вуловић Емонтс.