Научна конференција „Језик нишких медија”

У Огранку САНУ у Нишу одржана је 29. новембра 2022. године научна конференција „Језик нишких медија” у оквиру реализације пројекта (О-25-20) Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу (чији координатор је дописни члан САНУ Љубинко Раденковић, а руководилац проф. др Марина Јањић).

Како је Институт за српски језик САНУ фактички суорганизатор овог скупа, то се, на почетку, поред уважених домаћина: дописног члана САНУ Владе Вељковића, председника Комисије за руковођење радом Огранка САНУ у Нишу, дописног члана САНУ Љубинка Раденковића и проф. др Марине Јањић, присутним учесницима обратила и проф. др Софија Милорадовић као његов директор.

У програм конференције уврштено је деветнаест реферата који сагледавају постављену тематику претежно синхронијски (изузимајући један – који задату проблематику посматра дијахроно) обично кроз однос стандардно / нестардандно и то са различитих аспеката: од ортографског, акценатског, фонолошког, морфолошког, лексиколошког (са акцентом на експресивну лексику), синтаксичког до дискурсног и прагмалингвистичког. Уводно предавање под насловом „Стандард и псеудостандард у говору нишких медија” изложила је проф. др Марина Николић са Одсека за стандардни језик. Мср Миљана Чопа са Дијалектолошког одсека говорила је „О акценатској норми у језику нишких медија”. Четири сараднице са Одсека за лингвистичка истраживања савременог српског језика и израду Речника САНУ реферисале су о својим лингвистичким запажањима, заснованим на спроведним истраживањима, и то: др Драгана Цвијовић указујући на „Језичко-стилска средства за исказивање субјективности у новинским чланцима (на примеру нишких Народних новина)”, др Јована Јовановић одговарајући на тему „Експресивна лексика у извештавању Јужних вести”, др Марина Спасојевић, саопштавајући резултате своје анализе у необично насловљеном раду „У новине да те турим: какви би били коментари читалаца у Нишу пре једног века”, и др Мирјана Гочанин говорећи „О неким глаголима и њиховим допунама у језику нишких медија”.