Предавање проф. др Андреја Н. Собољева „О методологији проучавања везаног говорења на дијалектима српског језика”

Проф. др Андреј Н. Собољев са Института лингвистичких истраживања Руске академије наука (Петроград) одржао је 21. октобра, у 12 часова, предавање у Институту за српски језик САНУ под називом О методологији проучавања везаног говорења на дијалектима српског језика”.

Проучавање везаног говорења на дијалектима српског језика омогућено је током последњих неколико деценија појавом знатне количине текстова транскрибованих од стране стручних истраживача, но у садашњој социолингвистичкој ситуацији у свим земљама где се говори српски појављује се проблем дефиниције говорног низа као базичног дијалекатског, региолекатског, стандардоидног или чак стандардног са незнатним дијалекатским цртама.

У предавању се предлаже холистички прилаз анализи везаног говорења, са циљем да се утврди дијалекатска кохерентност говорниковог исказа на основу максималног броја параметара микроваријације.