„Млади и србистика 3.” Зборник радова полазника образовних програма у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу, Тршић: Научно-образовно-културни центар „Вук Караџић”, 2022.

У периоду од 19. до 31. јула 2021. године у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу био је реализован Трећи Лингвистички семинар Језичка култура – жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Руководиоци радионица били су: др Весна Ђорђевић, др Јована Јовановић, др Вања Миљковић, мср Миљана Чопа, мср Марија Гмитровић и мср Ленка Бајчетић, сви из Института за српски језик САНУ, као и проф. др Марина Јањић са Филозофског факултета у Нишу, а координатор радионица била је проф. др Марина Николић из Института за српски језик САНУ. Рад семинара био је веома успешан, о чему говори и то да су ученици на крају семинара били оспособљени да своја знања и истраживања која су спровели након лингвистичке обуке представе самостално, у јавном наступу помоћу презентације, што се може сматрати једним од исхода семинара.  Ипак, најважнији исход – самостално спроведено истраживање уобличено у форму стручног рада полазници су, уз помоћ руководилаца радионица, остварили током и непосредно након семинара, што је било представљено на јесењој конференцији исте године, а потом и у зборнику радова који овде представљамо.

И овај трећи зборник је резултат тимског рада полазника трију семинара у Тршићу, њихових ментора (тј. руководилаца радионица за чије су се похађање полазници били одлучили) и чланова Уређивачког одбора. Зборник је троделни и чине га, поред уводне уредничке речи, те списка учесника по радионицама и основних биографских података о ауторима, радови са трију курсева – Лингвистика, Историја српске културе и Фолклористика. У оквиру Лингвистике налази се 14 ауторских и коауторских радова, као и 4 прилога, заправо мини речника који се везују за одређене радове. Историја српске културе представљена је такође са 14 ауторских радова, док је трећа целина – Фолклористика заступљена са 7 ауторских радова. Рецензенти књиге су били проф. др Вељко Брборић, проф. др Валентина Хамовић и проф. др Милка Николић. Уређивачки одбор чине: проф. др Милош Ковачевић, др Данка Лајић Михајловић, проф. др Александар Милановић, проф. др Софија Милорадовић и проф. др Зорана Опачић. Издавач књиге је НОКЦ „Вук Караџић“ из Тршића. Може се с поносом рећи да су обим ове књиге (685 стр.) и њен квалитет у пуној корелацији.

Из уводног текста На путу нове србистичке традиције, који потписују уредници, наведено је следеће: „На основу овог кратког приказа активности србистичких семинара из лингвистике, историје српске културе и фолклористике одржаних у Тршићу 2021. године и увида у најзначајније резултате који се презентују у овом зборнику, нема никакве сумње да је баш у Вуковом Тршићу зачета традиција стварања младих србиста, који ће бити будућност србистике, и који ће србистици вратити добрано пољуљан дигнитет. Трећа година тршићке србистичке мисије готово да је гаранција да ће мисија добити статус традиције. Нажалост, на том путу изгубили смо највреднијег од нас, човека који је био заштитни знак тршићке школе младих србиста, председника Програмског одбора НОКЦ „Вук Караџић” – проф. др Александра Јовановића. Овај зборник он није приредио, али га је својим радом предодредио. Кад се једног дана буде писала историја тршићке србистичке мисије, почасно место ће без сумње у њој заузети Аца Јовановић”.