„Јединство” о научном раду сараднице Института за српски језик САНУ Јоване Бојовић

У недељном листу „Јединство” од 4. маја 2022. године објављен је чланак посвећен досадашњем научном раду и докторској дисертацији др Јоване Бојовић из Института за српски језик САНУ.

Докторска дисертација др Јоване Бојовић „Дијалекатска подлога претерита у књижевном тексту Григорија Божовића“ јесте прва докторска дисертација о језику најзначајнијег српског писца XX века са простора Косова и Метохије. Лингвостилистичка анализа језичке грађе, с обзиром на дијалекатску основу употребе претериталних форми, осветљава синтаксичке особености говора Ибарског Колашина а преко њега и стања у систему временских глаголских облика српског језика.