Сараднице Института за српски језик САНУ одржале предавање у Берлину

Сараднице Одсека за стандардни језик Марина Николић и Светлана Слијепчевић Бјеливук одржале су 2. фебруара 2022. године онлајн-предавање студентима и сарадницима Института за славистику и хунгарологију Хумболтовог Универзитета у Берлину.

Тема предавања, које се одржало на позив др Филипа Васершајта (Philipp Wassersccheidt) са Института за славистику и хунгарологију Хумболтовог Универзитета у Берлину (Südslawische Sprach-und Kulturwissenschaft, Institut für Slawistik und Hungarologie, Humboldt-Universität zu Berlin), била је Промене у српском језику, а главни циљ био је да се представе новине пре свега у лексичком систему српског језика на примерима два пројекта Одсека за стандардни језик Речника појмова из периода епидемије ковида и Речника нових речи.