Конкурс организације ЕФНИЛ за мастер рад

Организација ЕФНИЛ (Европски савез националних институција за језик, European Federation of National Institutions for Language) позива студенте да учествују на конкурсу за најбољи мастер рад у Европи из области језичке употребе, језичке политике и вишејезичности.

Награда

Студенти који пошаљу три најбоља мастер рада добиће следеће:

 1. награду ЕФНИЛ-а за мастер рад (1500 евра);
 2. позив да свој мастер рад представе на годишњој конференцији организације ЕФНИЛ (сви трошкови су покривени);
 3. прилику да у зборнику радова са годишње конференције ЕФНИЛ-а објаве чланак заснован на свом мастер раду;
 4. прилику да свој рад у целини објаве на сајту  www.efnil.org

О организацији ЕФНИЛ

ЕФНИЛ је независна организација која окупља представнике главних институција за језик и друга тела која се баве језиком у земљама чланицама Европске уније и придруженим земљама. Овај савез има за циљ да промовише језичку разноврсност у Европи, а нарочиту пажњу поклања језицима Европске уније.

 

Циљеви Савеза су следећи:

 • да промовише језичку разноликост као средство за очување и ширење богатства европске културе и да развија осећај заједничког европског идентитета;
 • да подржава европске националне језике као најбоље јемце језичких могућности у својим земљама чланицама;
 • да подржава европске организације за језик и њихову улогу центара изврсности за језичку анализу и опис, као и саветодавних тела по питању језичке политике за одговарајуће политичке институције;
 • да омогућава размену информација и развој и промовисање заједничких европских лингвистичких истраживачких пројеката између институција за језик;
 • да подстиче, у оквиру сваке земље чланице:
  • наставу националног језика или националних језика на свим образовним нивоима у школама, како би се промовисала усмена и писмена компетенција која људима омогућава потпуно учешће у друштву;
  • наставу страних језика у оквиру образовног система (у складу са заједничким европским стандардима) од најранијег могућег узраста;
  • прилике да нематерњи говорници (деца као и одрасли) уче национални језик државе у којој бораве, али и да одржавају језичку компетенцију на свом матерњем језику; 
  • размену студената и професора у оквиру Европске уније.  

Релевантне теме

Заинтересовани смо за студије у вези са следећим областима:

 • Двојезично учење језика
 • Стратегије у настави језика
 • Језичка пракса у вишејезичном окружењу
 • Циљеви и ефекти језичких политика
 • Упоредна проучавања језичких политика
 • Језичке технологије и вишејезичност
 • Писмено и усмено превођење.

Тема проучавања у овим мастер радовима може бити било који европски језик (језици), али сам рад мора бити написан на једном од званичних језика Европске уније.

Предност ће имати радови у којима се анализирају и разматрају политичке активности, односно језичке политике.

ЕФНИЛ је детаљне податке о језичким политикама и језичким праксама у већини европских земаља прикупио у оквиру свог пројекта European Language Monitor (ELM), и они се могу видети на сајту: www.efnil.org/projects/ELM. ЕФНИЛ подстиче студенте да користе ове податке и да за даље информације контактирају Секретаријат ЕФНИЛ-а или директно институције чланице ЕФНИЛ-а.

Избор победника

Радове ће оцењивати комисија на основу:

 1. научног садржаја;
 2. оцене који је рад добио на одбрани;
 3. сажетка обима 3–5 страница;
 4. препоруке ментора.

Комисија ће се састојати од пет чланова, по избору Извршног одбора ЕФНИЛ-а.

Услови за учеснике

Учесници су дужни да у електронском облику доставе следећа документа:

 1. образложење пријаве за награду (једна страница на енглеском);
 2. примерак рада (на неком од званичних језика ЕУ);
 3. сажетак мастер рада (3–5 страна на енглеском );
 4. копију потврде о оцени рада са факултета на коме је одбрањен (на неком од званичних језика ЕУ);
 5.  препоруку ЕФНИЛ-у од ментора мастер рада (на енглеском).

Сва документа треба да буду у електронском облику, као PDF, ODF или  WORD фајлови, и послата мејлом на адресу efnil@nytud.hu.

Обавештавање

Победници ће о резултатима  бити обавештени два месеца након рока за подношење пријава, а њихова имена ће бити објављена на сајту ЕФНИЛ-а. Добиће позив да поднесу реферат заснован на резултатима до којих су дошли на годишњој конференцији ЕФНИЛ-а, која ће се у септембру или октобру одржати у некој од европских земаља, а потом и да објаве чланак у зборнику радова са конференције. Биће им понуђено и да мастер рад у целини објаве на сајту ЕФНИЛ-а.  

Рокови за подношење радова

Рок за подношење радова је 25. фебруар 2022. за награду за 2022. годину.

Радови одбрањени закључно са 31. јануаром узимаће се у разматрање.

Контакт

За све даље информације заинтересовани се могу обратити секретаријату ЕФНИЛ-а  (contact info + http://efnil.org/master-thesis-award).