Сарадници Института за српски језик САНУ на Округлом столу о англокализмима у језицима балканских Словена

Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали су на Округлом столу о англокализмима у језицима балканских Словена, који је у формату видео-конференције одржан 8. новембра 2021. године.

Организатори округлог стола били су проф. др Дејан Ајдачић, предавач Института класичних студија и славистике Универзитета у Гдањску и др Ивана Лазић Коњик, научни саветник Института за српски језик САНУ. Идеја организатора била је да лингвисти из неколико балканских земаља – Бугарске, Словеније, Хрватске и Србије размене увиде и искуство у проучавању англокализама у јужнословенским језицима – англицизама који су добили нова, локална семантичка обележја у језицима-примаоцима. Инспиративан разговор и истраживања учесника овог округлог стола показују различите сфере употребе  англокализама – у жаргону, филмској индустрији, спорту, рекламама, кулинарству, свакодневном животу итд. Такође, истраживачи указују на морфолошке и семантичке карактеристике, те ортографски и уопште нормативни статус нових речи из енглеског језика чија је функција именовање појмова који, услед глобализације и доминације англоамеричке културе и друштвених тековина – постају свеприсутни у европским културним срединама и језицима.

Ивана Лазић Коњик излагала је реферат на тему Узроци настанка англокализама у српском језику; предмет истраживања Слободана Новокмета био је Статус и положај нових англицизама из домена телевизије и филма у српском језику, а Јована Јовановић говорила је о томе како се у српском језику понашају и адаптирају Англицизми у номинацији појмова везаних за епидемију вируса ковид 19.

Реферати свих учесника овог округлог стола биће објављени у 5. броју научно-популарног неолошког часописа „Новоречјеˮ, почетком 2022. године.