Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали у реализацији лингвистичког семинара у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу

Сарадници Института за српски језик САНУ учествовали су у реализацији трећег Лингвистичког семинара „Језичка култура – жаргонизми, фразеологизми, дијалтектизми у односу на стандардни језикˮ, који се одржао у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџићˮ у Тршићу, од 18. до 31. јула 2021. године, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Програм лингвистичког семинара похађало је 57 ученика из више градова Србије (Београд, Нови Сад, Сомбор, Ваљево, Ниш, Сремска Митровица, Јагодина, Косовска Митровица, Куршумлија, Инђија, Бојник, Параћин, Крагујевац, Бела Црква, Пожаревац, Краљево, Панчево, Зрењанин, Брус, Бор, Кула, Зајечар), Републике Српске (Требиње, Бања Лука) и Црне Горе (Подгорица, Бар).

Семинар је био организован по радионицама којима су руководили др Весна Ђорђевић, др Јована Јовановић, мср Вања Миљковић, мср Миљана Чопа, мср Марија Гмитровић и мср Ленка Бајчетић, сви из Института за српски језик САНУ, и проф. др Марина Јањић с Филозофског факултета у Нишу.

Сарадници Института за српски језик САНУ одржали су током трајања семинара и следећа предавања: проф. др Софија Милорадовић, „Драгослав Михаиловић – очима дијалектолога и етнолингвистеˮ, др Снежана Петровић, „Речничка платформа Расковникˮ, проф. др Марина Николић, „Језик у доба коронеˮ, др Слободан Новокмет, „Jeзик друштвених мрежа и српски језик на интернетуˮ, др Ана Шпановић, „Основе дигиталне хуманистике и електронске лексикографијеˮ. Руководиоци радионица такође су имали прилику да одрже предавања током трајања семинара, и то: др Весна Ђорђевић, „Техника писања научног радаˮ, др Јована Јовановић, „Језичка слика света и пејоративи којима се именује човек у српском језикуˮ, мср Вања Миљковић, „Насилни Ерос: језички аспекти сексуалне когницијеˮ и мср Миљана Чопа, „Дијалекат, стандард и језичко понашањеˮ.

Руководиоци радионица рад с полазницима настављају и након семинара како би отпочета истраживања била успешно завршена.