Снимање документарног филма „Језик и стварност” са др Марином Николић

Виша научна сарадница Института за српски језик проф. др Марина Николић 26. новембра ове године учествовала је  у снимању документарног филма Језик и стварност у продукцији ShockART-а, с циљем промоције употребе родно инклузивног језика и решавању стереотипа и неједнакости у српском језику.

О пројекту

Мисија ОЕБС-а у Србији спроводи родну перспективу у својим активностима и пројектима од 2002. године, укључујући и њену примену на локалном нивоу. Имајући ово на уму, Мисија подржава употребу родно инклузивног језика у јавној управи као једног од алата за утицање на ставове, понашање и перцепцију различитих друштвених група. У ту сврху, Мисија је припремила Водич за јавну управу 2019. године, који нуди језичке норме и препоруке усмерене на смањење стереотипа о социокултурним улогама које се приписују мушкарцима и женама, као и о ставовима према различитим мањинским групама. На овај начин, јавне службенике треба подстицати да у својој свакодневној писаној и говорној комуникацији пажљиво размотре питање родне осетљивости и недискриминације.

Др Марина Николић

Мисија наставља кампању за подизање свести о употреби родно  осетљивог језика кроз производњу документарног филма Језик и стварност и медијских клипова.

Документарац, у трајању од 25 минута, представиће ставове и мишљења истакнутих лингвиста и практичара, као и обичних људи о употреби родно инклузивног језика. Требало би да покаже важну улогу коју језик игра у стварању мишљења и ставова.