Заседање комисије ОЛА 27. октобра 2020.

Међународна комисија и радна група Општесловенског лингвистичког атласа одржала је онлајн-заседање 27. октобра 2020. године.

Заседању су са српске стране присуствовали академик АНУРС Слободан Реметић, председник Српске националне комисије за ОЛА, проф. др Мато Пижурица и проф. др Софија Милорадовић, чланови Међународне комисије за Општесловенски лингвистички атлас (МК ОЛА) при Међународном комитету слависта, као и др Марина Јуришић, др Мирјана Петровић-Савић и др Марта Бјелетић, чланови Српске националне комисије за ОЛА.

Заседање је отпочело у 10.00 по локалном времену (у 12.00 по московском) и трајало је до 15.30. Заседање су пратили представници свих 13 словенских националних комисија. Поздравну реч упутила је проф. др Т. И. Вендина, председник МК ОЛА, а затим су све националне комисије поднеле извештаје о раду за 2020. годину и назначиле основне задатке за наредну годину.

Након паузе уследило је представљање нових издања из области словенске дијалектологије, у коме су учествовале колеге из Русије, Чешке, Македоније, Бугарске, Словеније, Украјине и Белорусије, при чему је посебно важно поменути два објављена тома ОЛА: лексички том Личные черты человека (Москва – Санкт-Петербург, 2020) и фонетски том Рефлексы *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt (Praha, 2020).

Уводну реч пред промоцију српских издања дао је проф. др С. Реметић, а потом су М. Јуришић, М. Петровић-Савић и С. Милорадовић представиле наша следећа издања: Српски дијалектолошки зборник, књ. LXVI/1, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2019, стр. 1047; Српски дијалектолошки зборник, књ. LXVI/2, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2019, стр. 882; Зоран Симић, Синтакса падежа у говору романијског платоа: метафоризација простора, Библиотека Јужнословенског филолога, Институт за српски језик САНУ, 2018 (књига је из штампе изашла 2019), стр. 373.

(Фотографија – пред почетак заседања, у Институту за српски језик САНУ)