Сарадници Института за српски језик САНУ на конференцији у Јекатеринбургу

У Јекатеринбургу је, од 9. до 13. септембра 2019. године, одржана четврта по реду међународна научна конференција „Етнолингвистика. Ономастика. Етимологија”, која је окупила око стотину учесника из 12 земаља.

Рад се одвијао у оквиру 8 секција: Словенске етнолингвистичке школе, Ономастика и етимологија, Словенска и руска етимологија, Семантичко-мотивациони аспект етнолингвистичких истраживања, Општа питања ономастике, Реч и име sub specie етимологије, Историјско-културолошки аспект ономастичких истраживања, Етнолингвистика и дијалектологија.

У изложеним рефератима разматран је широк спектар актуелних проблема етнолингвистике, ономастике и етимологије, како оних опште природе, тако и појединачних. Овога пута посебна пажња је била посвећена питањима међусобног односа поменутих лингвистичких дисциплина – лингвокултуролошким аспектима ономастике, дијалектологије и контактологије, етимологизацији и семантичкој реконструкцији апелативне и ономастичке лексике са ослонцем на етнолингвистичка факта итд.

Реферати су се заснивали на материјалу различитих језика – словенских, романских, германских, угрофинских итд. У раду конференције учествовали су сарадници Института за српски језик САНУ – академик Александар Лома са радом „Оружие, орудие и смешение приставок” и др Марта Бјелетић са радом „К вопросу о происхождении серб.-хорв. ковиље ‘Stipa pennata’”.