Предавање др Домена Крвине на Институту за српски језик САНУ

Др Домен Крвина са Института за словеначки језик „Франа Рамовша” одржао је 17. септембра 2019. године на Институту за српски језик САНУ предавање под називом „GLAGOLSKI VID V SODOBNI SLOVENŠČINI: BESEDOTVORJE, POMEN IN NEKAJ SKLADNJE.”

Предавање је реализовано у оквиру билатералног пројекта Србија-Словенија „Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику” који финансирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јавна агенција за истраживачку делатност Републике Словеније.