Промоција друге књиге зборника „О вредностима у српском језику”

У Културном центру Београда одржана је 28. маја у 12 сати промоција друге књиге зборника О вредностима у српском језику.

На промоцији су говориле сараднице Института за српски језик САНУ Ивана Лазић Коњик и Маријана Ђукић, као и уредник зборника Дејан Ајдачић.

Садржај зборника: Јежи Бартмињски: О профилисању појмова с тачке гледишта когнитивне етнолингвистике: 7–36; Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик: Концепт ‘породица’ у српском језику: 37–59; Маријана Ђукић: Лингвокултуролошка анализа концепта ‘пријатељство’ у српском језику и српској култури: 60–95; Пјотр Мироха: Полисемија српске лексеме ‘народ’ и њене последице. Пример „Начертанија“ Илије Гарашанина: 96–110; Весна Николић: Концепт ‘понос’ у српском језику и култури: 111–142; Марија Стефановић:‘Здравље’ у српском језику: ка когнитивној дефиницији: 143–159; СветланаТолстој: Неколико руско српских паралела из области народног правосуђа:160–174; Дејан Ајдачић: ‘Праведност’ у српском језику: 175–199.