Посета Институту за словеначки језик Франа Рамовша ЗРЦ САЗУ

У оквиру билатералне научне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније на пројекту „Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику“ Института за српски језик САНУ и Института за словеначки језик Франа Рамовша ЗРЦ САЗУ, група сарадника из Београда, учесника на пројекту: др Стана Ристић, др Ивана Лазић Коњик (руководилац пројекта), др Марина Спасојевић и др Ненад Ивановић, посетили су ову институцију од 3. до 5. децембра.


Они су учествовали на свечаности поводом Дана словеначке националне културе, на којој су представљени резултати на порталу „Фран 2018“, потом су се упознали са радом у свим одсецима Института за словеначки језик, а посебно интересовање су показали за дигитализовану израду различитих типова речника и њиховог постављања и повезивања на порталу „Фран“. У среду 5. децембра др Ивана Лазић Коњик одржала је предавање „Лексика српских народних песама у Вуковом Рјечнику и у данашњем српском језику“, а др Марина Спасојевић „Обрада узвика у српској дескриптивној лексикографији (на примеру Речника САНУ)“.

Билатерална сарадња се одвија под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства за образовање, науку и спорт Републике Словеније и Јавне агенције за истраживачку делатност Републике Словеније.