Грађа за Речник САНУ – Благо које треба сачувати (о дигитализацији листића)

Грађа за израду Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ прикупљана је више од 120 година на целокупном српском језичком простору и представља материјал од непроцењиве научне и културне вредности. Дигитализација грађе и њена организација у дигитални репозиторијум омогућава да се ови у највећем броју врло трошни листићи сачувају и учине подесним за аутоматизацију рада на Речнику, да се убрза израда Речника, а грађа записана на њима учини доступном научној, стручној и широј културној јавности.

Погледајте презентацију у којој се детаљно образлаже потреба за дигитализацијом богате грађе Речника САНУ, која би могла представљати и изванредан основ српског националног језичког корпуса, а која садржи податке не само о језику већ и о култури, обичајима, историји, веровањима, научној мисли и др. српског народа током протекла два века., као и о потреби за њеном анотацијом и прављењењем јединствене и претраживе онлајн речничке базе.

Грађа-за-Речни-САНУ-Благо-које-треба-сачувати-2