мср Миљана Чопа

e-mail:

miljana227@gmail.com


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

Научне области:

дијалектологија, фонетика и фонологија, акцентологија.

Кључне речи:

српски језик, дијалектологија, урбана дијалектологија, фонетика и фонологија, акцентологија.

Научна делатност:

Бави се дијалектологијом српског језика, фонетиком и фонологијом и акцентологијом. Предмет научног интересовања превасходно су фонетска испитивања акцената у дијалектима.

Изабране публикације:

Чопа, Миљана. Осврт на дијалекатске говоре и њихову функцију у ,,Великој драми“ Синише Ковачевића. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, god. 7, br. 7, 2017. 179‒195. http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/zjik/article/view/2119

Средојевић, Дејан. Чопа, Миљана. Да ли се дијалекатско уједначавање у једнаком степену остварује на фонетском и на фонолошком нивоу? Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, књига 61, свеска 1, година 2018. 101‒123.

Биографија:

Рођена 22. 04. 1993. године у Ћуприји.

2016. дипломирала на основним академским студијама на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност).

2017. дипломирала на мастер академским студијама на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност).

2017. уписала докторске академске студије на Филозофском факултету у Новом Саду (Студијски програм: Језик и књижевност).

2018. запослила се у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, и стекла звање истраживач˗приправник.

Види више →
 

Рођена 22. априла 1993. године у Ћуприји. Похађала Гимназију ,,Светозар Марковић” у Јагодини, енглеско одељење филолошког смера. Године 2016. дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду (Одсек за српски језик и књижевност). На истоме факултету завршила је мастерске студије Српског језика и књижевности, одбранивши рад под називом Акценатски систем у говору информаторâ из трију генерација црногорских колониста у војвођанском селу Крушчић (ментор проф. др Дејан Средојевић, чланови комисије: доц. др Данка Вујаклија, проф. др Јасмина Дражић). Докторске студије Језика и књижевности уписала је школске 2017/2018. године на Филозофском факултету у Новом Саду. Од априла 2018. године ради као истраживач˗приправник у Институту за српски језик САНУ, на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора. Говори енглески и шпански језик и познаје основе немачког и руског.

Учешћа на скуповима

Седма међународна студентска лингвистичка конференција ‒ Стуликон, 2018.

Остало

Руководилац радионице у оквиру лингвистичког семинара за средњошколце под називом Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик у  Образовно-културном центру Вук Караџић у Тршићу, 2018.