Предавање „Nastajanje novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)”

У петак 23. августа 2018. год. у нашем Институту одржано је предавање под насловом „Nastajanje novega Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)“. Предавање су одржали др Мија Микелица (Mija Michelizza) и др Андреј Пердих (Andrej Perdih), научни сарадници у Институту за словеначки језик Франа Рамовша.

Предавање је реализовано у оквиру билатералне научне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније на пројекту „Метајезик лексикографске дефиниције у дескриптивном речнику“ Института за српски језик и Института за словеначки језик Франа Рамовша, који финансирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у Србији и Министарство за образовање, науку и спорт Републике Словеније и Јавна агенција за истраживачку делатност Републике Словеније у Словенији.