мср Јанко Ивановић

e-mail:

janko.ivanovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

011/3208-230

Научне области:

Филологија Н 004, Лингвистика Н 350, Граматика, семантика, семиотика, синтакса Н 352, Примењена лингвистика, предавање страних језика, социолингвистика Н 360

Кључне речи:

српски језик, синтакса, семантика, српски језик као страни и нематерњи, анализа дискурса

Признања и награде:

Добитник је награде Фонда за младе таленте Републике Србије, а као један од најбољих студената града Ниша, награђен је путовањем у Русију. Био је и ученик генерације Основне школе „Чегар“ у Нишу, као и ученик генерације Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“. Освојио је и друго место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе.

Научна делатност:

Бави се синтаксом савременог српског језика и српским језиком као страним и нематерњим. Учествовао је на више националних и међународних научних скупова.

Изабране публикације:

 

Ивановић, Јанко: Употреба предлога око у публицистичком стилу, у: Савремена проучавања језика и књижевности VII/1, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2016, стр. 247-258.

Ивановић, Јанко: Глаголска перифраза са функционалним глаголом дати у публицистичком стилу, у: Савремена проучавања језика и књижевности VIII/1, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2017, 125-136;

Ивановић, Јанко: Моделовање реченице са предикатским изразом (по)звати кога, у: Зборник радова са III  међународног интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, Филозофски факултет, 2017, 103-119

Види више →

Библиографија научних радова

Студије и чланци:

Ивановић, Јанко: Употреба предлога око у публицистичком стилу, у: Савремена проучавања језика и књижевности VII/1, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2016, стр. 247-258.

Ивановић, Јанко: Глаголска перифраза са функционалним глаголом дати у публицистичком стилу, у: Савремена проучавања језика и књижевности VIII/1, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2017, 125-136;

Ивановић, Јанко: Моделовање реченице са предикатским изразом (по)звати кога, у: Зборник радова са III  међународног интердисциплинарног скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, Филозофски факултет, 2017, 103-119;

Ивановић, Јанко: Објекатска акузативно-дативска падежна структура у србистичкој литератури, у: Прилози проучавању језика, број 48, Нови Сад, Филозофски факултет, 2017, 177-190;

Ивановић, Јанко: Речце као текстуални конектори у научном стилу, у: Савремена проучавања језика и књижевности IX/1, Крагујевац, Филолошко-уметнички факултет, 2018, 131-143;

Ивановић, Јанко: Биографија и библиографија доц. др Маје Вукић, у: Годишњак за српски језик XXXII/19, Ниш, Филозофски факултет, 2021, 9-15.

Прикази:

Ивановић, Јанко: „О лексици ковида још једном” (Светлана Слијепчевић Бјеливук, Марина Николић, Речник ковида (тематски и асоцијативни), Нови Сад: Прометеј, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2022, стр. 354), у: Српски језик, XXVIII, Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Филолошки факултет и др., 2023, стр. 493–497.

Преводи с македонског jезика:

предговор Васила Тоциновског „Вековна и лековита вода“, Часопис за књижевност, уметност и културу Градина, бр. 46-47/2012, 66-69;

приповетка „У неколикоминутној неизвесности“ Фросине Пармакоске, Часопис за књижевност, уметност и културу Градина, бр. 37/2010, 13-17.

Биографија:

Рођен је 18. марта 1988. године у Нишу.

2013. завршио основне студије на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (смер – србистика).

2014. завршио мастер студије на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (смер – Српски језик и лингвистика).

2014/2015. уписао докторске студије на Филозофском факултету Универзитета у Новом саду (смер – језик).

2022. пријавио тему докторске дисертације на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

2022. запослио се на Институту за српски језик САНУ.

2022. изабран у звање истраживач-приправник.

2022. изабран у звање истраживач сарадник.

Види више →
 

Један од аутора Појмовника српских лингвистичких термина.

Радио је и као волонтер на Филозофском факултету у Нишу на предметима Старословенски језик, Славеносрпски језик и Историја српског књижевног језика током школске 2014/2015.

У периоду од 2015. до 2021. године радио је, такође, и као наставник српског језика и књижевности у следећим школама: Основна школа „Стојан Љубић“ у Косанчићу, Основна школа „Радоје Домановић“ у Нишу, Прва нишка гимназија „Стеван Сремац”, Метрополитан ИТ гимназија. Положио је и испит за лиценцу октобра 2018.

Био је, такође, хонорарно ангажован као предавач у Центру за српски као страни и нематерњи језик на Филозофском факултету у Нишу  од октобра 2017. до јануара 2018.

Био је и учесник пројекта Развој општих стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик (тестирање ученика основних и средњих школа), у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Филозофског факултета у Нишу и Фонда за отворено друштво.

Два пута био је учесник пројекта „Да те цео свет разуме”, у организацији Канцеларије за дијаспору града Ниша и Филозофског факултета у Нишу, где је радио као наставник српског језика за децу из дијаспоре путем интернета.

Од маја 2017. године ради и као наставник српског језика као страног и нематерњег на платформи за наставнике Припли (https://preply.com/en/tutor/54530). Такође је и оснивач и власник предузетничке радње „Јанкова учионица”, где ради као наставник српског језика као страног и нематерњег  од марта 2021. године. До сада је остварио сарадњу са неколико иностраних компанија, као и представницима амбасада различитих земаља.

Савладао је следеће обуке: обука за предаваче српског као страног/нематерњег језика у организацији Центра за српски језик и културу „Азбукум” из Новог Сада, „Групни рад и интердисциплинарност” у организацији Образовно-креативног центра из Бора, Медијска писменост за наставнике” у организацији Департмана за комуникологију  и новинарство Филозофског факултета у Нишу, „Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” (ЗУОВ), програм обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања (ЗУОВ), „Управљање тимовима” у организацији Образовно-креативног центра из Бора, „Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави” у организацији Образовно-креативног центра из Бора, „Оцењивање у функцији развоја и учења” у организацији Образовно-креативног центра из Бора, обука наставника првог разреда гимназије за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (ЗУОВ), „Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама” у организацији Удружења грађана ТИМ ПСИХОКОД из Београда.

Током школске 2020/2021. године снимио је пет часова за РТС планету, који су доступни у делу „Моја школа” – 2. разред средње школе (29, 30. и 31. час), 7. разред основне школе (33. и 36. час).

Био је и добитник награде Фонда за младе таленте, а као средњошколац освојио је друго место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе у Тршићу. Био је ученик генерације Основне школе „Чегар” у Нишу и Прве нишке гимназије „Стеван Сремац”.

Године 2009. и 2010. био је учесник 42. и 43. Летње школе македонског језика, у оквиру Међународног семинара за македонски језик, књижевност и културу на Охриду у организацији Универзитета „Св. Кирил и Методиј” и Филолошког факултета из Скопља.

Говори неколико страних језика: енглески језик (Б2), шпански језик (Б1), македонски језик (Б2), немачки језик (А1), норвешки језик (А1).

Учешће на научним скуповима

VII научни скуп Млади македонисти, Скопље, 2010.

VII научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, Крагујевац, 2015.

III  међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад, 2015.

VIII научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, Крагујевац, 2016.

IV  међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука Контексти, Нови Сад,  2017.

IX научни скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, Крагујевац, 2017.