мср Соња Манојловић

e-mail:

sonja.manojlovic@isj.sanu.ac.rs


Основни подаци

Линкови ка сајтовима:

Телефон:

+381 11 320 8219

Научне области:

Philology H 004, Linguistics H 350, Lexicology H 353, History of language H 355, Baltic and Slavonic languages and literatures H 590

Кључне речи:

Serbian language, diachronic studies, etymology, language history, lexicography, lexicology.

Признања и награде:

2013 Prof. Dr. Radmila Milentijević Award for success during basic academic studies

Научна делатност:

The research of Sonja Manojlović is focused on Serbian and Slavic etymology

Изабране публикације:

Manojlović, Sonja: Značenjski odnosi između tri praslovenska termina za zakletvu u slovenačkom i ruskom jeziku do XVII veka [Semantic Relations between Three Proto-Slavic Terms For Oath in Slovenian and Russian Languages prior to the 18th Century], in: Prilozi proučavanju jezika 45, Novi Sad: Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 2014, 3–26.

Биографија:

Рођена 27. јула 1989. године у Београду.

2012 Дипломирала на Филолошком факултету у Београду (руски језик и књижевност).

2013 Завршила мастер студије на Филолошком факултету у Београду (модул Језик).

2014 Уписала докторске студије на Филолошком факултету у Београду (модул Језик).

2015 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (Етимолошки одсек).

Учесник на европском пројекту COST IS1305 Европска мрежа електронске лексикографије / European Network of e-Lexicography, ENeL (2015–).

Види више →
 

Мастер рад: „Паремије о језику и говору у руском и српском језику“ (ментор проф. др Предраг Пипер).

Учествовала у радионици електронске лексикографије: ENeL Training School „Standard tools and methods for retro‑digitising dictionaries“, Лисабон (Португал), 6–10. јул 2015.